Entry for 07/10/2010 – Đại lễ, xe đạp & hồ Tây…

00h21' ngày 08 tháng 10 năm 2010, Tình hình là tối nay vừa đạp xe hơn 20 cây số từ nhà mình lên hồ Tây và ngược lại, mà đâu có được đi đường thẳng, người ta chặn đường cho tổng duyệt đại lễ, cứ đi 1 đoạn lại phải Continue Reading →