Hoa rơi – sưu tầm

Featured

Sakura bị ngắt ra khỏi cành là héo ngay lập tức, nhưng khi nó tự nguyện rơi xuống, thì vẫn tươi được rất lâu. Thật là đẹp, tự nhiên, không vội vã, cũng không níu kéo. Đền Yasukuni được coi là thời gian biểu của mùa Hanami ở Tokyo. Cả Continue Reading →