Trường tương tư – Nhạc Hoa

  Người ta bảo sông Tương rất sâu. Nhưng chưa bằng nguồn tương tư. Sông sâu còn có đáy. Tương tư không bờ bến.   Chàng ở đầu sông Tương, Thiếp ở cuối sông Tương. Tương tư không gặp mặt. Cùng uống nước sông Tương.   Hồn mơ bay chẳng Continue Reading →

Graduation ( Friends Forever ) – Vitamin C

Featured

And so we talked all night about the rest of our lives, Where we're gonna be when we turn twenty-five I keep thinking times will never change Keep on thinking things will always be the same. But when we leave this year we won't be coming back No more hanging Continue Reading →