Các ví dụ ngôn ngữ nói trong tiếng Nhật – Saromalang

素敵ですね。 Tuyệt vời nhỉ. さようなら!元気でね! Tạm biệt! Mạnh khỏe nhé! 行きますよ。 Tôi đi đây. それはだめだよ。 Việc đó không được đâu. 彼は作家ですよ。 Anh ấy là nhà văn đấy. ここは暑くて我慢できないわ。 Ở đây nóng quá chả chịu nổi. だからさ、家出をしたんだよ。 Vì vậy ý mà, tôi đã bỏ nhà ra đi. やばいぞ。 Nguy thật. 行こうぜ。 Continue Reading →

Phỏng vấn xin việc: Nói bao nhiêu là đủ?

    Nói quá nhiều là một trong những điều cấm kị trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Dưới đây là bốn cách để tránh sự dài dòng trong cuộc phỏng vấn: Chuẩn bị trước những câu ngắn nói về sự phù hợp của bạn với công việc Khi Continue Reading →

Điều chưa kịp nói (Truyện)

Mấy hôm rồi Thảo lạ quá chừng, tự nhiên ít nói và trầm tỉnh hẳn đi . Ngày thường, Thảo là "trung tâm phát thanh" của lớp. Nó lanh miệng lại vui tánh, lúc nào cũng cười rồi làm cho người khác cười . Tôi chơi với Thảo từ lớp Continue Reading →