2014/06/23 – Vết mực

Đang ngồi làm việc, tự nhiên nhìn xuống tay thấy có vết mực, liền xóa đi. 
Chợt nghĩ, bao lâu rồi tay không dính mực. 
Hồi bé, mực dính vào tay cũng đâu có vội xóa. 
Mực có thể xóa, nhưng nhiều thứ không thể, chỉ là giấu đi thôi.
 
goodbye-ink-pen-graphic

3 Replies to “2014/06/23 – Vết mực”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*