Luôn chờ em cúp máy trước…(Truyện)

Featured

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, Continue Reading →

Điều chưa kịp nói (Truyện)

Mấy hôm rồi Thảo lạ quá chừng, tự nhiên ít nói và trầm tỉnh hẳn đi . Ngày thường, Thảo là "trung tâm phát thanh" của lớp. Nó lanh miệng lại vui tánh, lúc nào cũng cười rồi làm cho người khác cười . Tôi chơi với Thảo từ lớp Continue Reading →