Nhật Ký Của Mẹ – Hiền Thục (ST: Nguyễn Văn Chung)

Featured

  clip by MR.MEn YM:nu_cuoi_cua_aido@yahoo.com …Lần đầu tiên tôi thấy 1 ca sĩ khóc khi thu âm bài hát của mình, thật lạ là tôi lại cảm thấy vui! Bởi vì tôi biết rằng mình đã thành công khi truyền tải được tất cả cảm xúc vào bài hát này! Continue Reading →

Entry for 2011/10/04: Ngày thứ 4 ở Tokyo

22h44' ngày 04 tháng 10 năm 2011 thứ ba, Tokyo, Saitama, Kawaguchi-shi, Asahi 2-20-14-102. Vậy là ngày thứ 4 ở Nhật rồi! :D, cái entry viết hôm ngày đầu tiên tự nhiên bị mất, chán thế, gom hết vào viết trong đây vậy! 😀 Ngày đầu tiên, thứ bảy: xuống Continue Reading →