Entry for 26/09/2010 – Học Tha Thứ (Sưu tầm)

Lỗi lầm của mỗi con người như màu mực vây trên nền giấy trắng…Khi còn trẻ dại, lỗi lầm như vệt bút chì, dễ dàng bôi xóa, càng lớn lên lỗi lầm như vết mực lấm lem dù có cố xóa bỏ thì vẫn còn hằn in nguyên vẹn trên Continue Reading →