Tiền lá – Thùy Chi

Góc vườn ngày thơ, cùng em bên thềm Xếp lá làm tiền, gian hàng đồ chơi Em thảo thơm: “ Ai mua hàng nào” Tôi hào hoa, cả vườn tiền trao (Lá rơi)2, bếp chiều chụm hai mái đầu (Giấc mơ)2, căn nhà êm ấm mai sau Trò chơi năm Continue Reading →