Your Forces and How to Use Them – Christian D. Larson

                    “Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind. To talk health, happiness, and prosperity to every person you meet. To make all your friends feel that there is something in them To look at Continue Reading →

Sáng sớm…..ngày 18/09/2010

Ừm, mấy hôm nay mình đều dậy sớm. Chắc là do luôn thao thức điều gì đó. Mong chờ một ngày mới. Và trời có nắng, nắng nhẹ nhưng ấm áp. Trời đẹp. Mỗi ngày đều bận rộn, nhiều việc quá. Cũng tại năng suất của mình chưa phục hồi Continue Reading →